Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 20.02.2020r. planowane jest rozpoczęcie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”. Szkolenie jest skierowane dla kandydatów na strażaków OSP i będzie przeprowadzone wg „Programu i zasad organizacji szkoleń członków OSP” z listopada 2015 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych
  3. Ubezpieczenie NNW (np. polisa grupowa z urzędu gminy).
  4. Skierowanie na szkolenie (zał. 1) z jednostki OSP, potwierdzone przez Naczelnika OSP lub organ gminy.

Termin dostarczenia oryginałów kart zgłoszeń na szkolenie i ubezpieczenia druhów - do dnia 18 luty br. do tut. komendy.

  Orientacyjny harmonogram szkolenia:

- 20 luty br. (czwartek) o godz. 1800 – świetlica KP PSP Brzozów, spotkanie organizacyjne i szkolenie BHP.

- 21 luty ÷ 11 marca – szkolenie teoretyczne słuchaczy metodą e-learning w oparciu o platformę edukacyjną (samokształcenie). Obowiązuje 37 bloków tematycznych i zaliczenie 80% punktów z każdego bloku.

- 12 marca – egzamin teoretyczny (test) podsumowujący proces samokształcenia słuchaczy.

- 14 marca ÷ 19 kwietnia – cykl zajęć praktycznych szkolenia, test w komorze dymowej w KM PSP Krosno. Zajęcia w tym okresie będą się odbywać w układzie weekendowym (soboty i niedziele, z wyłączeniem 11 i 12 kwietnia). Wymagana jest min. 80 % frekwencja na zajęciach.

- 25 kwietnia br. – egzamin praktyczny, orientacyjny dzień zakończenia szkolenia.

 

Harmonogram szkolenia z ważnych przyczyn może ulec zmianie.

 

W związku z ograniczoną zasadami szkolenia liczbą 40 miejsc, zgłoszenia należy kierować w porozumieniu z Prezesami OSP i urzędem gminy w następującej liczbie:

Gmina Brzozów – 8 osób,

Gmina Domaradz – 6 osób,

Gmina Dydnia – 7 osób,

Gmina Haczów – 7 osób,

Gmina Jasienica Rosielna – 5 osób,

Gmina Nozdrzec – 7 osób.

W przypadku gdy dana gmina nie zgłosi wymaganej liczby chętnych, wolne miejsca będą przydzielone dla strażaków z terenu innych gmin.


19.02.2020 r.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKA OSP

Lp.

Nazwisko i imię

Jednostka OSP

1

Madej Krystian

Brzozów

2

Bryś Sebastian

Brzozów

3

Rzepka Daniel

Przysietnica

4

Kucharski Dominik

Stara Wieś

5

Gierula Dariusz

Stara Wieś

6

Słota Jakub

Humniska

7

Serednicki Jakub

Humniska

8

Owad Mateusz

Humniska

9

Pierożak Radosław

Jabłonka

10

Dmitrzak Wojciech

Jabłonka

11

Wolwowicz Mariusz

Witryłów

12

Starzak Dawid

Witryłów

13

Czebieniak Dawid

Witryłów

14

Ryń Wioletta

Dydnia

15

Pałys Kacper

Dydnia

16

Pocałuń Alicja

Dydnia

17

Glazer Marcin

Jasienica Rosielna

18

Biskup Krzysztof

Jasienica Rosielna

19

Szmyd Kamil

Jasienica Rosielna

20

Czuba Mateusz

Barycz

21

Wójcik Mateusz

Barycz

22

Dobosz Martyna

Barycz

23

Szałajko Dominik

Domaradz

24

Lubecki Dominik

Golcowa

25

Rachwał Krystian

Golcowa

26

Więcek Wojciech

Golcowa

27

Wawrzkowicz Karol

Malinówka

28

Śnieżek Patrycja

Malinówka

29

Madej Grzegorz

Jasionów

30

Ryba Jolanta

Trześniów

31

Bogaczewicz Aleksandra

Trześniów

32

Filar Wiktor

Jabłonica Polska

33

Cwenar Jakub

Jabłonica Polska

34

Kowal Wiktoria

Izdebki

35

Kindrat Mateusz

Izdebki

36

Angelika Job

Izdebki

37

Baran Kamil

Hłudno

38

Gratkowski Jakub

Ryta Górka

39

Kurdziel Krzysztof

Ryta Górka

40

Kałamucki Marek

Hłudno


11.03.2020

W związku z wystepującym zagrożeniem koronawirusem, zostaje zawieszona do odwołania realizacja szkoleń OSP i ćwiczeń w komorze dymowej.

 

12.06.2020

W dniu 18.06.2020 (czwartek) w świetlicy tut. komendy zostanie przeprowadzony egzamin teoretyczny szkolenia podstawowego OSP.

Podział na grupy i godziny egzaminów poszczególnych osób zostały rozesłane na maile uczestników szkolenia.

Egzamin odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (przed wejściem pomiar temperatury, dezynfecja rąk, obowiązują maseczki na usta i nos oraz własny długopis).

Decyzja co do kontynuacji części praktycznej szkolenia zostanie podana w terminie późniejszym.

 

22.06.2020

Wyniki egzaminu teoretycznego

Wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminu testowego - zaliczyły go pozytywnie.

Kontynuacja zajęć praktycznych szkolenia nastąpi we wrześniu.