W dniu 1.03.2019 r. rozpocznie się „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. Szkolenie jest skierowane do strażaków OSP z terenu gminy Brzozów i będzie przeprowadzone wg „Programu i zasad organizacji szkoleń członków OSP” z listopada 2015 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych
  3. Ubezpieczenie NNW (np. polisa grupowa z urzędu gminy)
  4. Skierowanie na szkolenie z jednostki OSP, potwierdzone przez Naczelnika OSP lub organ gminy

Termin dostarczenia oryginałów kart zgłoszeń na szkolenie i ubezpieczenia - do dnia 27 luty br. do tut. komendy.

 

Orientacyjny harmonogram szkolenia:

1 marca godz. 17 00 – świetlica KP PSP Brzozów, spotkanie organizacyjne i szkolenie BHP

2 marca ÷ 20 marca – szkolenie teoretyczne metodą e-learningową w oparciu o platformę edukacyjną (samokształcenie). Obowiązuje zaliczenie 80% punktów z każdej z 37 lekcji

21 marca – egzamin teoretyczny (test) podsumowujący proces samokształcenia słuchaczy

23 marca ÷ 28 kwietnia – cykl zajęć praktycznych szkolenia, test w komorze dymowej w KM PSP Krosno. Zajęcia będą się odbywać w układzie weekendowym (soboty i niedziele)- z wyłączeniem 14, 20 i 21 kwietnia. Wymagana jest min. 80 % frekwencja na zajęciach

       11 maja – egzamin praktyczny, orientacyjny dzień zakończenia szkolenia

Harmonogram szkolenia z ważnych przyczyn może ulec zmianie.

K.F. 27.02.2019 r.


Lista osób zakwalifikowanych do szkolenia 

Lp.

Nazwisko i imię

1

Szałajko Paweł

2

Częczek Mateusz

3

Herbut Krzysztof

4

Sokalski Łukasz

5

Sobaś Michał

6

Lutecki Marcin

7

Mazur Mateusz

8

Suwała Mateusz

9

Hałasik Michał

10

Suwała Andrzej

11

Fiedeń Mateusz

12

Pawlikowska Natalia

13

Pawlikowski Konrad

14

Pawlikowski Patryk

15

Heret Maciej

16

Sokołowska Justyna

17

Bania Anna

18

Szybiak Bartłomiej

19

Winczowski Kamil

20

Bocoń Bartosz

21

Chrobak Kacper

22

Wójcik Łukasz

23

Krynicki Michał

24

Pietryka Grzegorz

25

Szałajko Dominik

26

Pietryka Jakub

27

Szczepek Michał

28

Gwizdała Kamila

29

Pietryka Maksymilian

30

Gdula Gabriela

31

Duplaga Kacper

32

Żmuda Mateusz

33

Froń Szymon

34

Wolanin Jarosław

35

Herbut Łukasz

36

Rachwalski Daniel

37

Janowicz Jan

38

Ryń Piotr

39

Czopor Daniel

40

Adamski Tomasz

K.F. 1.03.2019 r.


W związku ze zgłaszanymi problemami z zalogowaniem się na platformę szkoleniową niektórych osób, proszę o następujące postępowanie:

- osoby które podjęły już próbę rejestracji konta, ale nie otrzymały na maila linku aktywującego konto - muszą spróbować zalogować się wg danych podanych przy próbie rejestracji (login i hasło), konta te zostały już aktywowane przez administratora serwisu - w razie problemu telefon do komendy 13-43-411-14

- osoby które nie podjęły jeszcze próby zarejestrowania konta - muszą zarejestrować się i aktywować konto otrzymanym na maila linkiem - w razie problemu telefon do komendy 13-43-411-14


 Informacja po egzaminie teoretycznym

W związku z przeprowadzonym w dniu wczorajszym (21 marca) egzaminem teoretycznym informujemy, że wszyscy słuchacze kursu pozytywnie zaliczyli egzamin.

Zajęcia praktyczne rozpoczynamy w sobotę 23.03.2019 r. o godz. 9:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie. Na zajęciach praktycznych obowiązuje umundurowanie specjalne (ubranie specjalne, buty, hełm, rękawice, kominiarka, pas bojowy). Tematem zajęć sobotnich jest sprzęt ochrony dróg oddechowych. Prosimy o zabranie na zajęcia aparatów powietrznych z maskami. Zajęcia praktyczne w niedzielę 24.03.2019 r. również rozpoczynamy o godz. 9:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie.

Szczegółowy harmonogram zajęć na pozostałą część szkolenia zostanie przesłany w przyszłym tygodniu.

K.F. 22.03.2019 r.

Egzamin praktyczny przeprowadzony w dniu 11 maja zakończył cykl szkolenia podstawowego OSP. Kurs ukończyło 34 słuchaczy.

 

 Egzamin praktyczny  Egzamin praktyczny  Egzamin praktyczny  Egzamin praktyczny

K.F. 13.05.2019 r.