DANE STATYSTYCZNE

 

 

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

 

 

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

54 386 17 457

2

Domaradz

16 73 4

93

3

Dydnia

28 65 1

94

 4

Haczów

43 129 5

177

5

Jasienica R.

11

111

4

126

6

Nozdrzec

25

83

3

111

Razem

177

847

34

1058

             

Opracował: K.F.

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

49

311

9

369

2

Domaradz

13

97

3

113

3

Dydnia

14

109

5

128

4

Haczów

16

97

2

115

5

Jasienica R.

5

107

3

115

6

Nozdrzec

11

85

0

96

Razem

108

806

22

936