DANE STATYSTYCZNE

 

 

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 16 kwietnia 2019r.

 

 

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

32 90 0 123

2

Domaradz

10 17 1

29

3

Dydnia

16 16 2

33

 4

Haczów

33 32 0

69

5

Jasienica R.

5

28

0

33

6

Nozdrzec

15

15

0

30

Razem

111

203

3

317

             

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

49

311

9

369

2

Domaradz

13

97

3

113

3

Dydnia

14

109

5

128

4

Haczów

16

97

2

115

5

Jasienica R.

5

107

3

115

6

Nozdrzec

11

85

0

96

Razem

108

806

22

936

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek